Особенная информация

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОЛІГРАФПОСТАЧ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 02471324
Адреса місцезнаходження 03680, Київ, провулок Радищева буд.4
Телефон емітента (044) 4080590
Електронна поштова адреса емітента ukr-pp@ukr.net
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://ukrpolіgraf.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
06.11.2019 р. рішенням єдиного акціонера (протокол №06/11/19-1 від 06.11.2019 р.) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОЛІГРАФПОСТАЧ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" (надалі – Товариство) були прийняті рішення про зміну складу посадових осіб Товариства. Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради Товариства Саєнко Оксана Миколаївна. Повноваження припинено за рішенням єдиного акціонера. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 16.05.2018 р. На посаду Члена Наглядової ради нікого не призначено. Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради Товариства Мельник Дмитро Сергiйович. Повноваження припинено за рішенням єдиного акціонера. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 16.05.2018 р. На посаду Члена Наглядової ради нікого не призначено. Припинено повноваження посадової особи – Голова Наглядової ради Товариства Мiнакова Лєля Валерiївна. Повноваження припинено за рішенням єдиного акціонера. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 16.05.2018 р. На посаду Члена Наглядової ради нікого не призначено. Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради Товариства Старчевiч Тетяна Леонiдiвна. Повноваження припинено за рішенням єдиного акціонера. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 16.05.2018 р. На посаду Члена Наглядової ради нікого не призначено. Припинено повноваження посадової особи – Член Наглядової ради Товариства Карасьова Вiкторiя Валентинiвна. Повноваження припинено за рішенням єдиного акціонера. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 16.05.2018 р. На посаду Члена Наглядової ради нікого не призначено. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства Директор Андрієнко Ярослав Миколайович.


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОЛІГРАФПОСТАЧ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 02471324
Адреса місцезнаходження 03680, Київ, провулок Радищева буд.4
Телефон емітента (044) 4080590
Електронна поштова адреса емітента ukr-pp@ukr.net
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://ukrpolіgraf.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
07.02.2019 р. єдиним акціонером ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОЛІГРАФПОСТАЧ" КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ" (надалі – Товариство) були прийняті рішення про зміну складу посадових осіб Товариства. Припинено повноваження посадової особи – Ревізор Товариства Якименко Наталії Василівни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено за рішенням єдиного акціонера. Особі не належать акції Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа займала посаду з 15.01.2018р. Обрано на посаду особу – Ревізор Товариства Монастирську Юліанну Миколаївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку із припиненням повноважень попереднього Ревізора Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Завідуюча відділом УНІАН, Економіст АТ "ДАК "УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ". Особі не належать акції Товариства. Посадову особу обрано строком на 3 роки. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства Директор Андрієнко Ярослав Миколайович.

создание веб сайтов