Документы

Кодекс корпоративного управління ПАТ "Укрполіграфпостач" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія"

Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ПАТ "Укрполіграфпостач" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія"

Положення про дирекцію (директора) ПАТ "Укрполіграфпостач" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія"

Положення про наглядову раду ПАТ "Укрполіграфпостач" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія"

Положення про ревізійну комісію (ревізора) ПАТ "Укрполіграфпостач" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія"

Положення про загальні збори акціонерів (Акціонера) ПАТ "Укрполіграфпостач" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія"

Положення про посадових осіб органів управління ПАТ "Укрполіграфпостач" корпоративне підприємство ДАК "Укрвидавполіграфія"

создание веб сайтов